Systemutveckling

DALSEC utvecklar och producerar digitala lösningar för din verksamhet
DALSEC erbjuder konsulter inom Systemutveckling där vi producerar en optimerad digital lösning för din verksamhet.

DALSECs erbjudande inom Systemutveckling omfattar roller i hela processen från kravhantering, lösningsarkitektur, programmering och test samt driftsättning.

DALSEC erbjuder även tjänster inom förvaltning och underhåll av befintliga system, programvaror och digitala lösningar.

DALSEC arbetar med agila metoder och bygger lösningar på såväl Microsoft som Open Source teknologier.