Cyber Säkerhet

DALSEC hjälper dig genomföra säkerhetsanalys och att etablera rätt dimensionerade skyddsåtgärder för din verksamhet
DALSEC erbjuder specialister inom Säkerhet, Cyber Säkerhet och Security Engineering.

DALSEC hjälper dig genomföra säkerhetsanalys av din verksamhet. Säkerhetsanalysens syfte är att identifiera vad som är skyddsvärt samt hotbilder, risker, sårbarheter och vilka konsekvenser som kan få betydelse för din verksamhet och som därför behöver skyddas.

DALSEC hjälper dig vidare utifrån säkerhetsanalysens resultat att identifiera, planera och realisera rätt dimensionerade skyddsåtgärder för din verksamhet.