Projektledning

Vi styr och leder IT projekt i mål
Vi kan erbjuda projektledare och tekniska projektledare med hög generalistkompetens och stor självständighet och som har erfarenhet av stora och komplexa IT uppdrag.

Projektledaren styr projektet och motiverar teamet att nå målen i tid, med rätt innehåll och inom budget. Vi arbetar med moderna agila metoder såväl som traditionella.

Våra projektledare har senior erfarenhet av komplexa projekt inom Systemutveckling, IT infrastruktur och IT säkerhet.