IT-infraarkitekt

Som IT Arkitekt hjälper jag dig att ta fram och säkerställa en optimerad teknisk lösning inom ramarna för projektets omfattning eller den vision om framtiden som din verksamhet prioriterar.
Jag har många års erfarenhet av rollen som IT arkitekt och detta är en av mina favoritsysselsättningar.

Arbetet utgår normalt från befintliga formulerade funktionella krav (användningsfall) och under arbetets gång växer en bild av den tänkta lösningen fram.

Resultatet dokumenteras i en arkitekturbeskrivning som beskriver din verksamhets krav på information och den informationsteknik som behövs för att kunna realisera projektets eller verksamhetens målbild.

Arkitekturbeskrivningen innehåller en systemöversikt, en övergripande beskrivning, och detaljerade vyer såsom funktionell vy som beskriver vad systemet åstadkommer, logisk vy som beskriver hur systemet är uppbyggt av delsystem, komponenter och tjänster, informationsvy som beskriver vilken information som hanteras och var/hur den lagras samt en driftvy som beskriver hur systemet ska driftsättas och köras.

Normalt tas även olika typer av kvalitetsattribut upp som tillgänglighet, skalbarhet, användbarhet, infrastrukturpåverkan etc.

Arkitekturarbetet tar även upp säkerhetsanalys där informationen klassas och den tänkta lösningen verifieras mot säkerhetspolicy, fastställda lagar och andra riktlinjer avseende säkerhet.