IT Säkerhet

Dalsec hjälper din verksamhet etablera en väl anpassad Cybersäkerhet

Dalsec kan erbjuda specialister inom IT Säkerhet och Cybersecurity som kan hjälpa Din verksamhet 
Definiera systemet

Grunden till ett väl anpassat IT säkerhetsskydd är Säkerhetsanalysen
som tar avstamp i en analys av verksamheten där den del av verksamheten som ska säkerhetsanalyseras tydligörs och avgränsas.


Identifiera vad som är skyddsvärt

Säkerhetsanalysen identifierar vad som är skyddsvärt i Din verksamhet exempelvis information, system, anläggningar, befattningar och rutiner.

Identifiera vilka konsekvenser som behöver motverkas

Säkerhetsanalysen identifierar även konsekvenser och speciellt de som får stor betydelse för Din verksamhet och som därför behöver motverkas.

Beskriva hoten

En hotbeskrivning tas fram som syftar till att identifiera de olika typer av hot som kan uppstå eller riktas mot verksamheten. Hoten samt de förmågor som en angripare kan tänkas ha samt de förutsättningar som gäller vid det hypotetiska angreppstillfället. Detta är en grund för väl övervägda och anpassade skyddsåtgärder.

Värdera sårbarheterna

Identifierar och analysera vilka sårbarheter som finns kopplade till verksamhetens skyddsvärden och som skulle kunna utnyttjas av en antagonist givet förmågorna som listats i beskrivningen av hotet.

Välja skyddsåtgärder

Alla sårbarheter som har identifierats bedöms och värderas i förhållande till varandra samt knyts till väl övervägda och anpassade skyddsåtgärder.