IT Säkerhet

Vi hjälper din verksamhet etablera väl avvägda skyddsåtgärder inom IT-säkerhet och Cyber Security
Vi kan erbjuda IT säkerhets och cyber security specialister som kan hjälpa din verksamhet att identifiera hotbild, risker och sårbarheter samt att etablera väl avvägda skyddsåtgärder.

Vi kan hjälpa dig genomföra säkerhetsanalys för att identifiera vad som är skyddsvärt och vilka konsekvenser som får stor betydelse för din verksamhet och som därför behöver hanteras.

Vi hjälper dig sedan att identifiera, beskriva och värdera eventuella hot, risker och sårbarheter.

Slutligen knyter vi ihop säcken genom att koppla de bedömda sårbarheterna till väl avvägda skyddsåtgärder som vi sedan hjälper dig att införa.