IT Säkerhet

DALSEC hjälper din verksamhet etablera väl avvägda skyddsåtgärder inom IT Säkerhet och Cyber Security
DALSEC erbjuder specialister inom IT säkerhet och cyber security som kan genomföra säkerhetsanalys av din verksamhet.

Säkerhetsanalysens syfte är att identifiera vad som är skyddsvärt och vilka konsekvenser som kan få stor betydelse för din verksamhet och som därför behöver hanteras.

DALSEC hjälper din verksamhet vidare att identifiera hotbilder, risker och sårbarheter samt att koppla dessa till väl avvägda skyddsåtgärder.