IT Säkerhet

Vi hjälper din verksamhet etablera väl avvägda skyddsåtgärder inom IT-säkerhet och Cyber Security
Vi kan erbjuda IT säkerhets och cyber security specialister som kan hjälpa din verksamhet att identifiera hotbild, risker och sårbarheter samt att etablera väl avvägda skyddsåtgärder.

Vi kan hjälpa dig genomföra säkerhetsanalys för att identifiera vad som är skyddsvärt och vilka konsekvenser som får stor betydelse för din verksamhet och som därför behöver hanteras. Vi hjälper dig sedan att identifiera och beskriva eventuella hot, risker och sårbarheter. Slutligen knyter vi ihop säcken genom att koppla de bedöma sårbarheterna till väl avvägda skyddsåtgärder som vi sedan hjälper dig att realisera.

Identifiera vad som är skyddsvärt

Grunden till en väl anpassad IT och Cyber säkerhet är en genomförd säkerhetsanalys av din verksamhet. Vid analysen hjälper vi dig att identifiera vad som är skyddsvärt i din verksamhet exempelvis information, system, anläggningar, befattningar och rutiner.

Identifiera vilka konsekvenser som behöver motverkas

Säkerhetsanalysen identifierar konsekvenser och speciellt de som får stor betydelse för din verksamhet och som därför behöver hanteras.

Beskrivning av hot

En hotbeskrivning tas fram som syftar till att identifiera de olika typer av hot som kan uppstå eller riktas mot din verksamhet.

Värdering av sårbarheter

Sårbarheter identifieras, analyseras, bedöms och värderas.

Val av skyddsåtgärder

Slutligen knyts alla bedömda och värderade sårbarheter samman med väl avvägda och anpassade skyddsåtgärder som sedan realiseras.