IT Säkerhet

DALSEC hjälper din verksamhet etablera väl avvägda skyddsåtgärder inom IT-säkerhet och Cyber Security
DALSEC erbjuder specialister inom IT säkerhet och cyber security som kan hjälpa din verksamhet att identifiera hotbilder, risker och sårbarheter samt att etablera väl avvägda skyddsåtgärder.

Vi genomför säkerhetsanalys för att identifiera vad som är skyddsvärt och vilka konsekvenser som kan få stor betydelse för din verksamhet och som därför behöver hanteras.

Vi identifierar, beskriver och värderar eventuella hot, risker och sårbarheter och kopplar dessa till väl avvägda skyddsåtgärder som vi kan hjälpa din verksamhet att införa.